top of page

Autoservis  &   Pneuservis
Recyklační dvůr Studánka

Informace

                       CZK 00398        

         Ceny jsou za 1Tunu  bez DPH.

                          viz  cenik

170101 Beton nearm.do 50cm 

170107 Stavební sut' bez železa

170302 Asfaltové směsi

170504 Zemina a kamení

Recyklujeme

 Beton nearmovaný do 50cm bez příměsí

 Beton nearmovaný do 50cm s příměsí  zeminy aj.

 Beton nearmovaný nad 80cm bez příměsí 

 Beton armovaný /Železobeton/ bez příměsí

 Cihly 

 Cihly s příměsí zeminy aj. 

 Tašky a keramické výrobky

 Stavební suť frakce do 80cm bez  železobetonu 

 Stavební suť bez železobetonu s příměsí  zeminy

 Stavební suť nad 80cm bez železobetonu

 Stavební suť nad 80cm s železobet.

 Nebo příměsí zeminy

 Asfaltové směsi neuved pod č.170301  znečištěné zemin. 

 Zemina a kamení neuvedené pod č.170503 

 Zemina a kamení /znečištěné  betonem,cihlami,sutí/ 

 Směsné stavební a demoliční odpady

 Neuvedené pod čísli  170901,170902,170903

 dále viz ceník.

Kde nás najdete

          Adresa recyklace:

                  Studánka 185

                  Hranice u Aše

              tel: 608 500 210

      email: autothoss@tiscali.cz

        CZK 00398

Fakturační adresa:

Verner Thoss

Kvapilova 2847 / 11

Aš   35201

                Adresa Autoservisu:

                   Příční 2529

                            Aš

               Telefon354 527 439

             75JF+58 Hranice 

   GPS:   50°16'47.663"N

             12°10'20.945"E

bottom of page